การแข่งขันฟุตบอล

ระหว่างที่ การแข่งขันฟุตบอลดำเนินอยู่ หากมีความจำเป็นต้องหยุดพัก เช่นต้อง การเช็ดเหงื่อ หรือเปลี่ยนแจกเก็ต ต้อง การเปลี่ยนรองเห้าถุงถ้า ฯลฯ ต้องขออนุญาตผู้ตัดสินเสมอไปทุกครั้ง เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงปฏิบัติได้ แต่จะต้องระวังว่า การขอหยุดพักนั้นมิใช่ การขอหยุดเพื่อเอาเปรียบคู่ต่อสู้ระหว่างหยุดพักนี้ไม่ควรออกไปนอกสนามด้วย

นักฟุตบอลใหม่ ๆบางคน มีแนวความคิดใน การขอเปลี่ยนอุปกรณ์ในระหว่าง การแข่งขันค่อนข้างพิสดาร คือตั้งเจตนาไว้ก่อน การแข่งขันว่าใน การแข่งขันครั้งนี้จะต้องเปลี่ยน ลูกบอลไห้ครบโหลให้ได้ ซึ่งเมื่อพูดถึงมารยาทแล้วไม่สมควรจะกระทำเป็นอย่างยิ่ง การขอ เปลี่ยนแต่ละครั้งนั้น ลูกบอลจะต้องมีสภาพที่ผิดไปจากปรกติจริง ๆ และต้องขอ อนุญาตจากคู่แข่ง และกรรม การผู้ตัดสินเสียก่อน ไม่ควรเตะไปนอกสนามโดยไม่ถามคู่ แข่งขัน แล้วเดินไปขอลูกมาใหม่อย่างที่ชอบทำกันโดยคิดว่าไม่สำคัญอะไรนัก

ในระหว่าง การแข่งขัน ถ้าผู้ตัดสินทำหน้าที่ผิดพลาด แต่เราอยูไนฐานะที่ได้เปรียบ ไม่ควรใช้ความได้เปรียบนั้นเป็นประโยชน่ตอตัวเราหากต้องเสียสละความได้เปรียบนั้นโดย ทันที่ เช่น เราเตะลูก 2 ครั้งซ้อน ผู้ตัดสินไม่ปรับเป็นลูกเสีย ลูกต่อไปเราควรเสียสละโดย การเตะออก หรือเตะติดเขตเพื่อชดใช้ให้คู่ต่อสู้ทันที่ แต่ต้องระวังจะต้องกระทำอย่างแนบเนียน อย่าให้ผู้ชม เห็นว่าเราแกล้งทำ ลูกเสีย เพราะ การกระทำ เช่นนั้นไม่น่าดูนัก การเตะลูกเสีย เช่นระหว่าง การเตะบังเอิญลูกถูกส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย ไปถูกเขต หรือเผลอไปเตะลูกเหนือเขต ในกรณีเช่นนี้ นักกีฬาที่เตะจะต้องร้องออกมาดังว่าเสีย โดยไม่ต้องรอให้ผู้ตัดสินร้องออกมาก่อน แต่ถ้าผู้ตัดสินดูไม่ทัน หรือไม่ทัน ดูผู้เตะลูกเสียไม่ควรจะฉวยโอกาสเล่นต่อไป เพราะ การฉวยโอกาสเช่นนี้เป็น การกระทำที่ไม่ใคร่ สุจริตซึ่งไม่ใช่เป็นคุณสมบัติที่ดีของนักกีฬา